MUDr. Marian Streško, PhD.

Medicína

MUDr. Marian Streško, PhD.

Medicína

V roku 1993 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 2010 dokončil doktorandské štúdium na fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Má atestáciu z vnútorného lekárstva a klinickej onkológie. Ako hlavný skúšajúci sa pravidelne zúčastňuje na klinických skúšaniach zameraných na karcinóm prsníka, hrubého čreva a pľúc. Publikuje v odborných časopisoch a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách. Je členom Slovenskej onkologickej spoločnosti, ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) a členom výboru SEKCAMA. Od roku 2013 pôsobí ako prednosta Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): prednosta Onkologickej kliniky FN TT

 

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: