Život nad zlato. Ale ktorý?

Etika, Medicína, Právo, Zdravotná politika, Zdravotníctvo

  • Facebook @tyzden.sk / live stream / moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová
  • 9. novembra 2022, streda 18:00

Popis diskusie

Byť bohatý a zdravý je životná okolnosť všeobecne považovaná za prijateľný ideál. Život je ale pestrofarebný a prináša situácie, kedy je človek konfrontovaný s náročnými zdravotnými komplikáciami, ktoré môžu byť ešte skomplikované finančnou náročnosťou liečby. Sú to zlomové chvíle, kedy stojí pacient a lekár pred múrom finančných, legislatívnych a existenčných otázok. Nádej sa vtedy prediera aj cez najmenšie štrbinky v tomto, na prvý pohľad nepriechodnom múre.

Systém, akým sa na Slovensku rozhodovalo o úhrade nákladných, často inovatívnych liekov, na ktoré sú odkázaní najmä pacienti s onkologickými, imunitnými alebo zriedkavými ochoreniami, nebol do 1.8.2022 prehľadný. Medzi základné prekážky brániace náprave tohto stavu patrila absencia zákonom stanovených pravidiel, na základe ktorých by boli zdravotné poisťovne povinné postupovať, ako aj ťažkopádne nastavený proces podávania žiadostí, ktorý kládol brvná pod nohy lekárom a taktiež pacientom. V tejto oblasti došlo od 1.8.2022 k výraznej zmene. Nejde ani tak o rozšírenie „budgetu“ na úhradu takýchto prípadov, ale o prijatie konkrétnych pravidiel, podľa ktorých budú musieť zdravotné poisťovne rozhodovať o žiadostiach.

Diskusia, ktorú sme pre vás pripravili so zainteresovanými stranami tejto právnej zmeny, chce zreflektovať aktuálny stav danej problematiky. Prevedieme vás dvoma diskusnými panelmi. V prvom prinesieme pohľad správcov rozpočtu a regulátora. Budeme diskutovať o zodpovednosti za spravodlivé prerozdeľovanie zdrojov v optike životnej situácie konkrétneho ťažko chorého pacienta. Pozrieme sa na pravidlá a formálne rámce ich existencie. V druhom diskusnom paneli prinesieme pohľad pacienta a lekára. Niečo je napísané v knihách, ale život je život. Budeme diskutovať o tom, ako riešia lekári bezvýchodiskové situácie svojich pacientov. Čo ich najviac vyčerpáva a kde by potrebovali lepšie nastaviť systém? Čo hodnotia pacienti ako najväčší problém v konaniach o získanie súhlasu s osobitnou úhradou? Druhá časť debaty by mala byť testom pravidiel – či fungujú, či sú pochopené, či nie sú odtrhnuté od bežnej reality.

Diskutovali s nami

MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC

Etika, Filozofia, Zdravotníctvo

Študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King’s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát […]

MUDr. Marian Streško, PhD.

Medicína

V roku 1993 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 2010 dokončil doktorandské štúdium na fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Má atestáciu z […]

PharmDr. Alica Súkupová

Farmácia, Zdravotníctvo

Vyštudovala odbor farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv v roku 2009 tiež úspešne obhájila svoju rigoróznu prácu. V roku 2010 […]

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

Zdravotníctvo

Vyštudovala Slovenskú Technickú univerzitu v Bratislave. V roku 1994 získala titul MBA na Southeastern Louisiana University v USA, v roku 1997 titul FCCA z Veľkej Británie (medzinárodne certifikovaný účtovník) a […]

Ing. Iveta Pálešová

Farmácia

Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo farmaceutickom priemysle je aktívna už od roku 1995, kedy začala svoje pôsobenie v spoločnosti Janssen-Cilag. Po skúsenostiach na finančných, […]

Mgr. Miroslava Fövényes, MSc.

Právo, Zdravotníctvo

Magisterské štúdium v odbore verejnej politiky a verejnej správy úspešne ukončila v roku 2013. Počas celého štúdia na vysokej škole pracovala v rezorte diplomacie, v Medzinárodnom vyšehradskom fonde. V roku […]

PharmDr. Monika Lainczová

Zdravotníctvo

Vyštudovala odbor klinickej farmácie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1993 dosiahla špecializáciu I. stupňa v odbore lekárenstvo. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v lekárenskom sektore a pracovala aj […]

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2003). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc, kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V […]

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Medicína, Právo

Je absolventom Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1996 – 2009 bol odborným asistentom na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, a […]

    Generálny partner

    Hlavní partneri