PharmDr. Alica Súkupová

Farmácia, Zdravotníctvo

PharmDr. Alica Súkupová

Farmácia, Zdravotníctvo

Vyštudovala odbor farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv v roku 2009 tiež úspešne obhájila svoju rigoróznu prácu. V roku 2010 získala špecializáciu v odbore lekárenstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a neskôr na tej istej univerzite absolvovala aj certifikačný študijný program revízne lekárenstvo. Po škole získavala skúsenosti v lekárenskom sektore na pozíciách lekárnik a zodpovedný farmaceut. Od roku 2014 pôsobí vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, najskôr ako farmaceut na Oddelení metodiky zdravotných a revíznych činností a od roku 2020 ako riaditeľka Odboru zdravotnej politiky.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): riaditeľka Odboru zdravotnej politiky VšZP

 

 

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: