MUDr. Milan Mrázik

Medicína

MUDr. Milan Mrázik

Medicína

Narodil sa 15. augusta 1970 v Žiline. V roku 1996 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a začal pracovať na neurochirurgickom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, kde pracuje až dodnes.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): lekár vo FNsP Žilina

Kontakty na diskutéra: