MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Medicína

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Medicína

Narodil sa 6. februára 1973 v Bratislave. V roku 1997 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Od vtedy až po súčasnosť pracuje ako lekár na pracoviskách medicínskeho odboru pneumológia a ftizeológia v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb Podunajské Biskupice a od roku 2006 aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Postupne získal atestáciu v odboroch vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia a klinická farmakológia. V roku 2007 ukončil postgraduálne doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v roku 2019 štúdium Master of Public Health (odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve) na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave. V rokoch 2017-2018 zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie zdravia a riaditeľa odboru zdravotnej starostlivosti MZ SR. Od júna 2020 pôsobí ako zástupca prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava. V období prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 viedol oddelenie COVID-19 v rámci Nemocnice Ružinov. Od roku 2006 sa venuje aj pedagogickej činnosti na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave, je vedeckým sekretárom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS, členom výboru Spoločnosti klinickej farmakológie pri SLS a Slovenskej spoločnosti HTA pri SLS. Medzi hlavné odborné okruhy jeho záujmu patria intersticiálne ochorenia pľúc, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, infekčné ochorenia respiračného systému, farmakoterapia v pneumológii, respirologická funkčná diagnostika a iné.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): lekár v NÚTaRCh a UNB

Kontakty na diskutéra: