Dar vs. úplatok v prostredí zdravotníctva II.

Etika, Farmácia, Medicína, Právo, Prokuratúra, Zdravotníctvo

  • Facebook @tyzden.sk / live stream / moderátor: Zuzana Kovačič Hanzelová
  • 10. novembra 2020, utorok 18:00

Popis diskusie

Zameranie: Je prejav vďačnosti pacienta (vždy) úplatkom? Čo sú hlavné výzvy pre Slovensko v tejto téme?

Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika, ale aj pacientov či reprezentantov farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu kvetov, dezertu či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním?

Čo je to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti či neindukovaný predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient či reprezentant farmaceutickej spoločnosti, ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou?

O týchto otázkach budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami farmaceutického priemyslu.

Diskutovali s nami

MUDr. Milan Mrázik

Medicína

Narodil sa 15. augusta 1970 v Žiline. V roku 1996 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a začal pracovať na neurochirurgickom oddelení vo Fakultnej nemocnici […]

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Medicína

Narodil sa 6. februára 1973 v Bratislave. V roku 1997 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Od vtedy až po súčasnosť pracuje ako lekár na […]

Mgr. Ivan Kraszkó

Farmácia

Je konateľom pobočky farmaceutickej spoločnosti MYLAN na Slovensku. Zároveň pôsobí na funkcii 1. podpredsedu Asociácie pre generické a biosimilárne lieky GENAS. pôsobenie (v čase konania diskusie): konateľ pobočky MYLAN na […]

JUDr. Ján Hrivnák

Prokuratúra

Narodil sa 19. septembra 1960 v Dolnom Kubíne. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a po zložení rigoróznej skúšky v roku 1984 mu bol udelený […]

JUDr. Ján Hrubala

Právo, Súdnictvo

Narodil sa 26. januára 1964 v Leviciach. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 1987 udelený titul JUDr. V rozmedzí rokov […]

    Hlavní partneri

    Partneri