Mgr. Eva Klimová

Psychológia

Mgr. Eva Klimová

Psychológia

psychologička, 48 rokov

Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odboru psychológia a špecializácií v odbore pracovná, organizačná a poradenská psychológia, dopravná psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Absolvovala dlhodobý psychoanalytický výcvik v IAP Praha, dlhodobý výcvik v integrovanom systemickom prístupe, tréningy v oblasti NLP, koučingu, ľudských zdrojov, vedenia ľudí, projektového manažmentu a pod.

Od roku 1995 sa profesijne orientuje na oblasť psychológie, managementu a rozvoja ľudských zdrojov v rôznych spoločnostiach, 8 rokov pôsobila ako senior špecialista a HR partner v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. V súčasnosti 12. rok pôsobí ako pracovný, organizačný a poradenský psychológ, kouč, lektor, facilitátor, projektový manažér, konzultant a konateľ spoločnosti HEURECA HRC, s.r.o. Súčasne je  od roku 2016   prezidentkou Slovenskej komory psychológov.

Jej  pracovné skúsenosti  z oblasti vedenia ľudí, strategického a projektového manažmentu, implementácie inovácií sa viažu na skúsenosti ktoré získala pri priamom vedení ľudí, ale i pri  práci s manažérmi, špecialistami a výkonnými zamestnancami nadnárodných i slovenských firiem v rôznych sektoroch, vrátane štátnej správy.

Ako psychológ pôsobí i v oblasti individuálneho poradenstva a life coachingu. Okrem vedenia tréningov v oblasti tvorby postojov, osobnostného rozvoja, komplexne manažérskych zručností a riadenia výkonnosti sa zameriava  i na tvorbu a vedenie assessment a development centier, koučing manažérov ako i kariérne a organizačné poradenstvo a projekty firemnej kultúry. Špecificky sa venuje i téme aplikovanej dopravnej psychológie.

Kontakty na diskutéra: