Dar vs. úplatok v prostredí zdravotníctva

Etika, Farmácia, Medicína, Právo, Prokuratúra, Zdravotníctvo

  • Facebook @medius.sk / live stream / moderátor: Ivan Humeník
  • 5. novembra 2020, štvrtok 18:00

Popis diskusie

Zameranie: Pozornosti vo vzťahu lekár-pacient sú rizikové (trestný, ústavný pohľad a realita bežného života)

Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika, ale aj pacientov či reprezentantov farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu kvetov, dezertu či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním?

Čo je to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti či neindukovaný predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient či reprezentant farmaceutickej spoločnosti, ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou?

O týchto otázkach budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami farmaceutického priemyslu.

Diskutovali s nami

Mgr. Tomáš Majerník

Právo, Súdnictvo

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v roku 2012 pôsobí na Ústavnom súde SR, najskôr ako súdny analytik, neskôr ako súdny poradca. Na Ústavnom súde SR zabezpečuje aj koordináciu […]

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Právo

pôsobenie (v čase konania diskusie): profesor na Katedre trestného práva UPJŠ

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Medicína

Narodil sa 10.2.1979 v Košiciach. Vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde promoval v roku 2003. Na tej istej fakulte pokračoval v doktorandskom […]

    Hlavní partneri

    Partneri