Dar vs. úplatok v prostredí zdravotníctva I.

Etika, Farmácia, Medicína, Právo, Prokuratúra, Zdravotníctvo

  • Facebook @tyzden.sk / live stream / moderátor: Zuzana Kovačič Hanzelová
  • 4. novembra 2020, streda 18:00

Popis diskusie

Zameranie: Deliaca čiara medzi darom a úplatkom a akými pravidlami sa musia riadiť vzťahy v zdravotníctve

Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika, ale aj pacientov či reprezentantov farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu kvetov, dezertu či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním?

Čo je to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti či neindukovaný predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient či reprezentant farmaceutickej spoločnosti, ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou?

O týchto otázkach budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami farmaceutického priemyslu.

Diskutovali s nami

Dušan Zachar

Zdravotná politika

Vyštudoval Wirtschaftsuniversität Wien. Od roku 2000 pôsobí v ekonomickom think-tanku INEKO. Venuje sa analýzam zdravotnej politiky. Je spoluatorom a realizátorom myšlienky hodnotenia nemocníc a ocenenia Nemocnica roka a portálu http://kdesaliecit.sk/. […]

Mgr. Ivan Kraszkó

Farmácia

Je konateľom pobočky farmaceutickej spoločnosti MYLAN na Slovensku. Zároveň pôsobí na funkcii 1. podpredsedu Asociácie pre generické a biosimilárne lieky GENAS. pôsobenie (v čase konania diskusie): konateľ pobočky MYLAN na […]

JUDr. Ján Hrivnák

Prokuratúra

Narodil sa 19. septembra 1960 v Dolnom Kubíne. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a po zložení rigoróznej skúšky v roku 1984 mu bol udelený […]

JUDr. Ján Hrubala

Právo, Súdnictvo

Narodil sa 26. januára 1964 v Leviciach. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 1987 udelený titul JUDr. V rozmedzí rokov […]

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2003). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc, kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V […]

    Hlavní partneri

    Partneri