Lekár vs. liečiteľ? Liečiteľstvo, alternatívna medicína a ich právne aspekty

Farmácia, Medicína

  • Bratislava - KC Dunaj
  • 20. októbra 2015, utorok 18:00

Popis diskusie

Diskutovali s nami

Ing. Michal Andrejco

Medicína, Ošetrovanie

Od roku 2012 vedie kliniku zdravia MEDANTE – prvú kliniku na Slovensku nazerajúcu na zdravie človeka v kontexte celostnej medicíny. MEDANTE svojim unikátnym prístupom ku komplexnému zdraviu človeka, spájaním modernej […]

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Medicína, Veda

Má ukončené štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo, molekulárna biológia a ekonomika. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny a docent Ústavu patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK a taktiež […]

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Medicína, Právo

Je absolventom Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1996 – 2009 bol odborným asistentom na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, a […]

MUDr. Vladimír Petroci

Medicína

lekár