Ing. Michal Andrejco

Medicína, Ošetrovanie

Ing. Michal Andrejco

Medicína, Ošetrovanie

Od roku 2012 vedie kliniku zdravia MEDANTE – prvú kliniku na Slovensku nazerajúcu na zdravie človeka v kontexte celostnej medicíny. MEDANTE svojim unikátnym prístupom ku komplexnému zdraviu človeka, spájaním modernej a alternatívnej medicíny, zameriava svoju pozornosť na adresovanie samotných príčin zdravotných ťažkostí.

Kontakty na diskutéra: