doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Medicína, Právo

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Medicína, Právo

Je absolventom Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1996 – 2009 bol odborným asistentom na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, a v tomto období atestoval najskôr z patologickej anatómie (1999) a neskôr zo súdneho lekárstva (2003). Intenzívne sa venuje znaleckej činnosti, v roku 2003 sa stal súdnym znalcom v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia), a obhájil rigoróznu prácu „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“ pre titul JUDr. V tom istom roku začal pôsobiť na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej ďalšej právnickej činnosti sa venoval téme eutanázie z právneho hľadiska, o ktorej napísal dizertačnú prácu, a téme kyberzločinu, s ktorou habilitoval v odbore Trestné právo. Naďalej sa však aktívne venuje aj súdnemu lekárstvu. Podieľal sa na začatí činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a obhájil dizertačnú prácu na tému „Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry v odbore súdne lekárstvo a patologická anatómia“. Je autorom dvoch monografií, spoluautorom piatich učebníc a viac ako 150 odborných a vedeckých prác.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): advokát zo spoločnosti Kinstellar a súdny znalec

Kontakty na diskutéra: