Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.,

Medicína

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.,

Medicína

lekár, pedagóg

V rokoch 1997 -2001 absolvoval Jozef Firment doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore chirurgia.

V roku 2008 získal na UPJŠ kvalifikáciu ako docent.

Od roku 1979 je prednostom kliniky v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach.

Zaoberá sa odborným a metodickým vedením nemocničnej kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, liečbou kriticky chorých pacientov na lôžkovej časti a podávanie anestézii na operačných sálach.

Kontakty na diskutéra: