Budeš žiť! Keď ide o blaho pacienta – alebo starostlivosť o pacienta bez jeho súhlasu

Medicína, Ošetrovanie, Právo

  • Košice - College Caffé, Medická 6
  • 23. októbra 2018, utorok 18:00

Popis diskusie

Odmietnutie zdravotnej starosltivosti pacientom v život ohrozujích prípadov je pre lekára nočnou morou. Kde sú hranice starostlivosti bez súhlasu? Máme rešpektovať vôľu pacienta aj ak je následkom poškodenie jeho zdravia či smrť? Má spoločnosť znášať náklady na pacienta, ktorý odmietnutím zdravotnej starostlivosti zhoršil svoj zdravotný stav? Môžeme ísť proti vôli pacienta a máme ho nútiť žiť? Je psychiater zodpovedný, ak jeho pacient zabije iných ľudí? Aký je pohľad trestného práva, psychológie, bioetiky či morálnej teológie na tento problém?

Diskutovali s nami

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.,

Medicína

lekár, pedagóg V rokoch 1997 -2001 absolvoval Jozef Firment doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore chirurgia. V roku 2008 získal na UPJŠ kvalifikáciu […]

JUDr. Tomáš Husovský

Právo

JUDr. Tomáš Husovský je partnerom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. JUDr. Tomáš Husovský je sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti, členom Komory […]

MUDr. Eva Pálová

Medicína

Eva Pálová je od r. 2012 primárkou Psychiatrického odd. UNLP na Tr. SNP 1 v Košiciach, v rokoch 2003-2011 bola prednostkou 1. Psychiatrickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. […]

JUDr. Marek Rajnič

Prokuratúra