Ing. Iveta Pálešová

Farmácia

Ing. Iveta Pálešová

Farmácia

Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo farmaceutickom priemysle je aktívna už od roku 1995, kedy začala svoje pôsobenie v spoločnosti Janssen-Cilag. Po skúsenostiach na finančných, logistických a cenových pozíciách následne pôsobila v spoločnosti Roche Slovensko ako manažérka farmakoekonomiky a manažérka vstupu liekov na trh, v podobnej pozícii aj v spoločnosti Amgen Slovensko a následne ako riaditeľka vstupu onkologických liekov pre spoločnosť Novartis Slovensko. Od mája 2020 je výkonnou riaditeľkou AIFP na Slovensku. Vzhľadom na svoje dlhodobé pôsobenie na viacerých pozíciách v rámci farmaceutického priemyslu má bohaté skúsenosti najmä s cenotvorbou a vývojom cien liekov, legislatívou a reguláciami v oblasti registrácie, predaja, ukončenia dovozu a vstupu liekov na slovenský trh, ale aj reguláciami a zákonmi súvisiacimi s rozsahom úhrad liekov, vývojom spotreby liekov a dátami a ich využitím v oblasti štátnej liekovej politiky na Slovensku.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): výkonná riaditeľka AIFP na Slovensku

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: