Mgr. Miroslava Fövényes, MSc.

Právo, Zdravotníctvo

Mgr. Miroslava Fövényes, MSc.

Právo, Zdravotníctvo

Magisterské štúdium v odbore verejnej politiky a verejnej správy úspešne ukončila v roku 2013. Počas celého štúdia na vysokej škole pracovala v rezorte diplomacie, v Medzinárodnom vyšehradskom fonde. V roku 2021 ako jediná zo strednej a juhovýchodnej Európy prešla britským programom School of System Change (Health System Transformation for Europe, Africa and Middle East). V roku 2022 získala po absolvovaní postgraduálneho štúdia na Semmelweis University v Budapešti titul Msc. v odbore manažment v zdravotníctve. V rokoch 2013 až 2021 viedla pacientske občianske združenie Lymfoma Slovensko ako jeho prezidentka a popri tom pôsobila v rokoch 2016 až 2017 aj na poste viceprezidentky Asociácie na ochranu práv pacienta, kde od roku 2022 nastúpila ako členka správnej rady. Od roku 2021 pôsobí aj ako členka správnej rady v pacientskom občianskom združení Lymfoma a Leukémia Slovensko, kde je líderkou pre inovácie a pacientsku advokáciu. Zároveň bola v roku 2022 vymenovaná do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR a kde posudzuje žiadosti o klinické skúšanie a zapája zástupcov pacientov do hodnotenia.
  • pôsobenie (v čase konania diskusie): líderka pre inovácie a pacientsku advokáciu v OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: