Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

Zdravotníctvo

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

Zdravotníctvo

Vyštudovala Slovenskú Technickú univerzitu v Bratislave. V roku 1994 získala titul MBA na Southeastern Louisiana University v USA, v roku 1997 titul FCCA z Veľkej Británie (medzinárodne certifikovaný účtovník) a v roku 2003 titul LL.M. (medzinárodné právo) na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Má licenciu audítora a daňového poradcu. Je zakladajúcou spoločníčkou BMB Partners, prezidentkou slovenskej pobočky International Fiscal Association a od roku 2004 do roku 2018 bola riadiacou partnerkou LeitnerLeitner na Slovensku. Pracovala ako poradkyňa ministra financií SR, je manažérkou s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti audítorstva, medzinárodného daňového práva, riadenia financií a ekonomického poradenstva. Venuje sa aj publikačnej činnosti, ako pre odbornú, tak aj pre laickú verejnosť. Pro bono pôsobila ako členka Správnej rady RED NOSES Clowndoctors International na Slovensku a členka Dozornej rady Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku. Aktuálne je predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): predsedníčka ÚDZS

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: