JUDr. Tomáš Husovský

Právo

JUDr. Tomáš Husovský

Právo

JUDr. Tomáš Husovský je partnerom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. JUDr. Tomáš Husovský je sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti, členom Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Je odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk.

 

Profesionálna kariéra

JUDr. Tomáš Husovský je partnerom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. JUDr. Tomáš Husovský je členom Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Je odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk.

Špecializácia

Právo obchodných spoločností

JUDr. Tomáš Husovský sa špecializuje na oblasť práva obchodných spoločností, podieľal sa na zakladaní desiatok obchodných spoločností so zahaničnou účasťou, zúčastňoval sa fúzií významných podnikov a ich následnej reštrukturalizácie. Bol členom tímov, ktoré uskutočňovali niekoľko auditov (due dilligence) zameraných na finančné, zmluvné a pozemkové otázky. Má bohaté skúsenosti s prevodmi podnikov, ich majetku ako aj účastí v obchodných spoločnostiach, so zriaďovaním dcérskych spoločností alebo organizačných zložiek, ako aj s likvidáciou slovenských spoločností. Poskytuje právne poradenstvo súvisiace s riadením obchodných spoločností a ich reorganizáciou.

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa JUDr. Tomáš Husovský špecializuje na zmluvné a záväzkové právo, na pomoc slovenským a zahraničným podnikateľom pri získavaní potrebných povolení, licencií a ochrane ich podnikania. Poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie podnikateľov v súdnych konaniach vrátane konaní pred Najvyšším súdom. V občianskom práve je jeho prioritnou oblasťou právo nehnuteľností (právne služby pre investorov, vlastníkov nehnuteľností, projektantov a architektov) a celá zmluvná oblasť spojená s výberom a spracovaním všetkých potrebných zmlúv.

Priemyselné práva

V rámci právneho poradenstva sa JUDr. Tomáš Husovský sústreďuje aj na oblasť priemyselných práv a to najmä na problematiku ochranných známok a dizajnov. V danej oblasti vypracúva potrebné podklady, analýzy a zastupuje klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva a príslušnými súdmi.

Kontakty na diskutéra: