JUDr. Zuzana Stavrovská

Právo

JUDr. Zuzana Stavrovská

Právo

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

V roku 1985 úspešne absolvovala Právnickú fakultu UK. V roku 1988 vykonala štátnu rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte UK v Bratislave v odbore právo.

V rokoch 1991 a 1992 absolvovala postgraduálne vzdelávanie – celoživotné vzdelávanie dospelých ,,Legislatíva v demokratickom štáte“ na PF UK v Bratislave. Od roku 2001 pracovala ako externý spolupracovník občianskeho združenia s celoslovenskou pôsobnosťou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Od roku 2002 pracovala vo svojej vlastnej advokátskej kancelárii. Od roku 2009 do 2013 bola predsedníčkou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke.

JUDr. Zuzana Stavrovská má za sebou rozsiahlu prednáškovú činnosť a dlhoročné skúsenosti zo súdnych konaní. Je autorkou veľkého počtu publikácií.

Kontakty na diskutéra: