MUDr. Zuzana Lajčiaková

Medicína

MUDr. Zuzana Lajčiaková

Medicína

primárka Psychosomatickej kliniky TU a PNPP, pracuje v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela

V Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku pracuje od roku 1981. Ukončila atestácie I. a II. Stupňa zo psychiatrie a Psychoterapeutický výcvik  ČSLS v Prahe. Od roku 2000 vykonáva funkciu primárky na Psychosomatickej klinike. Má za sebou pedagogickú činnosť, prednášky na SZU a Pedagogickej fakulte UK z odboru psychiatria. Vo vedecko-výskumnej činnosti bola viackrát zodpovedným riešiteľom výskumných  klinických štúdií, je spoluautorkou monografií, prednáša na odborných podujatiach  pre lekárov a iný zdravotnícky personál z odboru psychiatria. Popri odbornej  práci sa venuje aj svojim záľubám – umeniu, športu a rada trávi čas so svojou rodinou.

Kontakty na diskutéra: