PharmDr. Ondrej Sukeľ

Farmácia

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Farmácia

PharmDr. Ondrej Sukeľ absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku 2006 je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom.

V súčasnosti je prezidentom Slovenskej lekárnickej komory.

Kontakty na diskutéra: