ThLic. Róbert Bezák C.Ss.R.

Teológia

ThLic. Róbert Bezák C.Ss.R.

Teológia

Je slovenský rímskokatolícky biskup. Študoval na Teologickej fakulte v Bratislave. V roku 1983 zložil večné rehoľnícke sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov a o rok na to bol v Banskej Bystrici vysvätený za kňaza. Najskôr pôsobil ako kaplán v Brezne a neskôr ako farár v Detve, Žiari nad Hronom, Sklených Tepliciach, Tužine a Uľanke. V roku 2009 ho vtedajší pápež Benedikt XVI. menoval za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy a v roku 2012 ho z tejto funkcie aj odvolal. Od roku 2017 pôsobí ako učiteľ náboženstva a etiky na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa.

 

 

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: