JUDr. Ján Hrubala

Právo, Súdnictvo

JUDr. Ján Hrubala

Právo, Súdnictvo

Narodil sa 26. januára 1964 v Leviciach. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 1987 udelený titul JUDr. V rozmedzí rokov 1991 až 2002 absolvoval rôzne stáže a kurzy v justičných a mimovládnych organizáciách (USA, Spolková republika Nemecko, Holandské kráľovstvo, Juhoafrická republiky, Veľká Británia). Od roku 1992 do roku 1996 pracoval ako sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici. Následne do roku 2002 pôsobil ako advokát a vo svojej advokátskej praxi sa zameriaval hlavne na oblasť ochrany ľudských práv a životného prostredia a mimosúdne riešenie sporov. V rámci trestného práva sa sústredil na zastupovanie práv poškodených. Spolupracoval s mimovládnymi organizáciami „Centrum pre podporu miestneho aktivizmu“ (dnes Via Iuris), „Partners for Democratic Change“ (PDCS) Bratislava a nadáciou Občan a demokracia. Na Úrade vlády SR zastával v období rokov 2002 až 2005 post riaditeľa Odboru boja proti korupcii a bol aj členom Legislatívnej rady Vlády SR. V súčasnosti pôsobí ako predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku a riadiaci predseda senátu 3T. Je spoluautorom a autorom rôznych odborných publikácií, príručiek, prednášok a článkov (v Justičnej revue, na portáli Právne listy,…) a externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie, kde v posledných rokoch lektoruje niekoľko vzdelávacích podujatí (pravidelne tréning procesných zručností pri vedení hlavného pojednávania).

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku

Kontakty na diskutéra: