Doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Je rímskokatolícky kňaz Košickej arcidiecézy. Vysvätený bol v roku 2002. V roku 1995 ukončil štúdium Právnickej Fakulty UK v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. Od roku 1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na Lateránskej Univerzite v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom z cirkevného práva (ICDr. PhD.). Je vyučujúcim kánonického a civilného práva na Teologickej fakulte KU v Košiciach, sudcom Metropolitného tribunálu a členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy. Pravidelne pracuje v letných mesiacoch v diecéze Tampa-St. Petersburg v USA. Spolupracuje s TV Lux a rádiom Lumen. Svoje príspevky publikuje na webovej stránke http://jurica.sk/.

 

 

ThLic. Róbert Bezák C.Ss.R.

Je slovenský rímskokatolícky biskup. Študoval na Teologickej fakulte v Bratislave. V roku 1983 zložil večné rehoľnícke sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov a o rok na to bol v Banskej Bystrici vysvätený za kňaza. Najskôr pôsobil ako kaplán v Brezne a neskôr ako farár v Detve, Žiari nad Hronom, Sklených Tepliciach, Tužine a Uľanke. V roku 2009 ho vtedajší pápež Benedikt XVI. menoval za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy a v roku 2012 ho z tejto funkcie aj odvolal. Od roku 2017 pôsobí ako učiteľ náboženstva a etiky na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa.

 

 

Dokonalý človek?

Nové technológie otvárajú nevídané technické možnosti na zlepšovanie fyzických a kognitívnych schopností človeka. Mnohí v tomto trende vidia šancu na zlepšenie kvality ľudského života. Vedecký pokrok však ľudstvu kladie dôležité otázky o tom, čo znamená byť človekom a čo je dobré alebo zlé pre naše individuálne a kolektívne blaho. Aké otázky napr. kryonika, biomedicínske inžinierstvo, zásahy do DNA otvárajú v medicíne, v práve, v etike a morálke? Aké typy otázok legálneho a etického charakteru vzrastajú? Čo sa stane, ak niektorí ľudia majú zdroje na vylepšenie svojich schopností, zatiaľ čo iní nie? Ako sa spoločnosti podarí zostať konkurencieschopnou, ak sa tieto výhody stanú nástrojom vyjednávania? Ako budeme môcť súťažiť s niekým, kto bol vylepšený? Ak by rodičia mohli vybrať určité vlastnosti pre svoje dieťa, ako sú svalová sila, farba očí alebo inteligencia, mohlo by to mať vážny vplyv na ľudskú rozmanitosť? Ostane človek človekom, alebo z neho nakoniec vyrobíme skladačku schopností?

Dokonalý človek?

Nové technológie otvárajú nevídané technické možnosti na zlepšovanie fyzických a kognitívnych schopností človeka. Mnohí v tomto trende vidia šancu na zlepšenie kvality ľudského života. Vedecký pokrok však ľudstvu kladie dôležité otázky o tom, čo znamená byť človekom a čo je dobré alebo zlé pre naše individuálne a kolektívne blaho. Aké otázky napr. kryonika, biomedicínske inžinierstvo, zásahy do DNA otvárajú v medicíne, v práve, v etike a morálke? Aké typy otázok legálneho a etického charakteru vzrastajú? Čo sa stane, ak niektorí ľudia majú zdroje na vylepšenie svojich schopností, zatiaľ čo iní nie? Ako sa spoločnosti podarí zostať konkurencieschopnou, ak sa tieto výhody stanú nástrojom vyjednávania? Ako budeme môcť súťažiť s niekým, kto bol vylepšený? Ak by rodičia mohli vybrať určité vlastnosti pre svoje dieťa, ako sú svalová sila, farba očí alebo inteligencia, mohlo by to mať vážny vplyv na ľudskú rozmanitosť? Ostane človek človekom, alebo z neho nakoniec vyrobíme skladačku schopností?

ThDr. René Balák, PhD.

Bioetik a morálny teológ

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Docent Szaniszló pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010. Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vyšokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň už 2 roky prednáša bioetiku Na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie. Po ukončení inauguračného konania v roku 2014 je od februára 2015 profesorom a garantom študijného odboru Sociálna práca na Fakulte sociálnych štúdii Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.