Mgr. Martina Dubovcová, PhD.

Čerstvá držiteľka ocenenia Slovenka roka v kategórii Zdravotníctvo. Sesterskému povolaniu sa upísala počas štúdia na SZŠ v Martine. Neskôr pokračovala štúdiom ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Počas zvyšovania vzdelania absolvovala odbornú stáž v Centre pre poranenia chrbtice a miechy v Nemecku a v Domove pre seniorov v Rakúsku. Znalosť nemeckého jazyka jej pomohla k víťazstvám v jazykových súťažiach zameraných na rozvoj zdravotníckeho vzdelávania v ošetrovateľstve. V roku 2006 tak za originálne stvárnenie ošetrovateľskej tematiky v nemeckom jazyku získala cenu dekana JLF UK v Martine. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávala v rokoch 2006 – 2009 študentom ako interná doktorandka na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a UNM. V praxi najskôr pôsobila ako sestra v ambulancii praktického lekára v Sučanoch a štyri roky ako sestra pri lôžku v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch. Od roku 2009 dodnes zastáva pozíciu vedúcej sestry Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM v Martine. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. V roku 2016 sa stala predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Angažuje sa v Európskej asociácii psychiatrických sestier HORATIO. Prezentuje sa bohatou publikačnou činnosťou doma i v zahraničí. Organizuje vedecké a odborné podujatia a aktívne sa prezentuje na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Je aktívnou členkou Občianskeho združenia Matka a dieťa Turca, ktoré sa prezentuje rôznymi projektami v zdravotníctve i mimo neho. V roku 2018 získala ocenenie Biele srdce v kategórii sestra manažér.

Všade dobre, doma najlepšie!

Spoločnosť za posledné roky prechádza nesmiernymi zmenami. Nie len rýchlymi, ale aj štrukturálnymi. Starí bardi slovenského zdravotníctva už pred desaťročiami bili na poplach a upozorňovali na narastajúci nedostatok zdravotníckeho personálu. Ak si to pacienti ešte neuvedomujú, tak v niektorých odboroch stojíme na kraji apokalypsy… Deti nebudú mať pediatra a dospelí budú za svojím všeobecným lekárom cestovať omnoho dlhšie.

Ako sa tieto spoločenské výzvy prejavujú v odbornej príprave mladých medikov/farmaceutov pre výkon ich povolania?

Mladá generácia je nádej. Ostanú však absolventi zdravotníckeho vzdelávania na Slovensku?

A prečo by mal ambiciózny absolvent lekárskej či farmaceutickej fakulty ostať v okresnom meste namiesto toho, aby liečil pacientov na prestížnej klinike trebárs v Nemecku?

Čo ešte stále drží doma naslovovzatých odborníkov, ktorí v aktuálne nastavenom zdravotníckom systéme zostávajú napriek lukratívnym ponukám zo zahraničia a prečo sa niektorí vrátili domov na Slovensko?

Ako sa zmení zdravotná starostlivosť po príchode zdravotníckeho personálu z tretích krajín? Je to prirodzený vývoj v spoločnosti, alebo výraz nezvládnutých výziev udržať slovenských lekárov a farmaceutov, aby liečili slovenských pacientov?

Čo je treba spraviť, aby nám mladá generácia talentovaných medikov/farmaceutov ostala na Slovensku? Sú rozhodujúce peniaze, či dostatočné odborné výzvy, priestor na rodinu a koníčky, alebo pozitívny vzor mentora v kolektíve? A ako to vidia samotní študenti medicíny a farmácie?

Len sa nepomýliť! Kde sú hranice právnej zodpovednosti zdravotníkov – začiatočníkov?

Aké sú najväčšie hrozby pre absolventov medicíny a farmácie? S čím musia určite počítať a na aké právne riziká pri prvých krokoch v praxi by sa mali pripraviť? Aká je zodpovednosť poskytovateľa za nesprávnu starostlivosť, ktorú poskytol medik alebo lekár/lekárnik začiatočník? Príďte sa zoznámiť s názormi špecialistov pôsobiacich v oblasti práva, medicínny, lekárenstva a riadenia zdravotníckych zariadení!

 

Mgr. Boris Chmel

Hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Od roku 2012 pracuje ako manažér komunikácie s verejnosťou a hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. V rokoch 2013 a 2015 získal cenu Hovorca roka v kategórii štátna správa a štátny sektor. Predtým pracoval 12 rokov ako novinár.

Ing. Michal Andrejco

Od roku 2012 vedie kliniku zdravia MEDANTE – prvú kliniku na Slovensku nazerajúcu na zdravie človeka v kontexte celostnej medicíny. MEDANTE svojim unikátnym prístupom ku komplexnému zdraviu človeka, spájaním modernej a alternatívnej medicíny, zameriava svoju pozornosť na adresovanie samotných príčin zdravotných ťažkostí.

Budeš žiť! Keď ide o blaho pacienta – alebo starostlivosť o pacienta bez jeho súhlasu

Odmietnutie zdravotnej starosltivosti pacientom v život ohrozujích prípadov je pre lekára nočnou morou. Kde sú hranice starostlivosti bez súhlasu? Máme rešpektovať vôľu pacienta aj ak je následkom poškodenie jeho zdravia či smrť? Má spoločnosť znášať náklady na pacienta, ktorý odmietnutím zdravotnej starostlivosti zhoršil svoj zdravotný stav? Môžeme ísť proti vôli pacienta a máme ho nútiť žiť? Je psychiater zodpovedný, ak jeho pacient zabije iných ľudí? Aký je pohľad trestného práva, psychológie, bioetiky či morálnej teológie na tento problém? 

 

Len sa nepomýliť! Kde sú hranice právnej zodpovednosti zdravotníkov – začiatočníkov?

Aké sú najväčšie hrozby pre absolventov medicíny a farmácie? S čím musia určite počítať a na aké právne riziká pri prvých krokoch v praxi by sa mali pripraviť? Aká je zodpovednosť poskytovateľa za nesprávnu starostlivosť, ktorú poskytol medik alebo lekár/lekárnik začiatočník? Príďte sa zoznámiť s názormi špecialistov pôsobiacich v oblasti práva, medicínny, lekárenstva a riadenia zdravotníckych zariadení!

Budeš žiť! Keď ide o blaho pacienta – alebo starostlivosť o pacienta bez jeho súhlasu

Odmietnutie zdravotnej starosltivosti pacientom v život ohrozujích prípadov je pre lekára nočnou morou. Kde sú hranice starostlivosti bez súhlasu? Máme rešpektovať vôľu pacienta aj ak je následkom poškodenie jeho zdravia či smrť? Má spoločnosť znášať náklady na pacienta, ktorý odmietnutím zdravotnej starostlivosti zhoršil svoj zdravotný stav? Môžeme ísť proti vôli pacienta a máme ho nútiť žiť? Je psychiater zodpovedný, ak jeho pacient zabije iných ľudí? Aký je pohľad trestného práva, psychológie, bioetiky či morálnej teológie na tento problém?